Testujeme nově i protilátky proti boréliím (IgG a IgM)

Testujeme nově i protilátky proti boréliím (IgG a IgM)

Testujeme nově i protilátky proti boréliím (IgG a IgM)

Nabízíme unikátní přístup ke zjištění stavu protilátek proti Borrelia burgdorferi s. l. V rámci našeho testu jsou vám provedeny 2 testy krve na protilátky proti Borrelia burgdorferi s. l. První analýza je provedena z krve odebrané do 14 dnů od vytažení přisátého klíštěte a za dalších 6 týdnů nebo později je provedeno kontrolní vyšetření.

 • Chcete mít jistotu, že jste se nenakazili od infekčního klíštěte?
 • Měli jste v nedávné době klíště a nedali jste si ho otestovat?
 • Máte podezření, že jste se nakazili lymeskou boreliózou?
 • Nevíte o tom, že jste měli klíště, ale máte na kůži typickou skvrnu – erythema migrans?
 • Měli jste klíště a máte symptomy podobné chřipce – horečka, bolesti hlavy, kloubů a svalů, oteklé lymfatické uzliny?
 • Máte chronické potíže typické pro pozdní stádium lymeské boreliózy – extrémní únava, brnění či necitlivost rukou a nohou, příznaky artritidy?

Pak byste si měli otestovat přítomnost protilátek proti Borrelia burgdorferi s. l., které se v lidském těle tvoří po kontaktu s touto bakterií. K vyšetření klíštěte nabízíme nově vyšetření na protilátky IgM a IgG ve dvou analýzách.

Proč bych se měl/a nechat testovat?

Pokud se prokáže přítomnost protilátek proti Borrelia burgdorferi s. l., lze začít antibiotickou léčbu mnohem dříve, což může pomoci k rychlejšímu zlepšení zdravotního stavu a k zabránění rozvoje pozdějších fází onemocnění. Pokud se již jedná o pozdější stadium, umožňuje potvrdit anamnézu a zahájit léčbu.

Jak test probíhá?

Nabízíme unikátní přístup ke zjištění stavu protilátek proti Borrelia burgdorferi s. l. V rámci našeho testu jsou vám provedeny 2 testy krve na protilátky proti Borrelia burgdorferi s. l. První analýza je provedena z krve odebrané do 14 dnů od vytažení přisátého klíštěte ke zjištění aktuálního stavu protilátek IgM ve Vaší krvi. Za dalších 6 týdnů je proveden další odběr a druhá analýza ukáže, jestli došlo k nárustu protilátek akutní fáze imunitní odpovědi IgM. Při druhé analýze je kromě IgM zjištěna i hladina IgG protilátek, které souvisejí s pozdním stádiem nemoci.

Jak se mohu nechat otestovat?

Pro analýzu je potřeba vzorek krve, ve kterém množství protilátek určíme. Objednávku analýzy krve proveďte na našich stránkách www.e-gene.cz.

Objednávka předem zvýhodněného balíčku vyšetření 2+2

 • Odběr krve v naší laboratoři: Odběr probíhá v našem nestátním zdravotnickém zařízení v Brně. K odběru je potřeba se dopředu objednat telefonicky na čísle +420 542 213 851 na konkrétní termín a také doporučujeme předem vytvořit objednávku analýzy na našich stránkách www.e-gene.cz. Při návštěvě vám zdravotnický personál odebere vzorek krve, který následně v laboratoři zpracujeme. Výsledky vám přijdou na vaši emailovou adresu do 3 pracovních dnů od odběru.
 • Krev odebraná vaším lékařem: Můžete k nám doručit krev odebranou lékařem (tuto variantu preferujeme zejména u dětí). V tomto případě požádejte svého lékaře o odebrání krve do zkumavky s heparinem. Heparinizovanou krev je potřeba doručit osobně V DEN ODBĚRU ideálně po telefonické domluvě na adresu:

ELISABETH PHARMACON
Rokycanova 4437/5
61500 Brno-Židenice

Výsledky vám přijdou na vaši emailovou adresu do 3 pracovních dnů od odběru.

V čem spočívá metoda testování protilátek?

Sérologické vyšetření (testování přítomnosti protilátek) je hlavním diagnostickým způsobem detekce nákazy bakterií Borrelia burgdorferi s. l.. Po kontaktu imunitního systému člověka s bakterií B. burgdorferi s. l. se začnou tvořit protilátky. Nejdříve se tvoří protilátky IgM a později protilátky IgG. V našem kvalitativním testu určujeme přítomnost obou typů protilátek, proto lze určit, o jaké stádium nemoci se jedná. Citlivost a specifita testu závisí na době odběru vzorku po potenciální nákaze, proto je v některých případech nutné analýzu po 6 týdnech opakovat. Pro analýzu používáme moderní metodu ELFA (modifikace ELISA), která je velice přesná.

Co jsou protilátky IgM a IgG?

Protilátky jsou látky bílkovinné povahy, patřící do imunoglobulinové rodiny. Protilátky hrají zásadní roli v obraně organismu před patogeny. V průběhu specifické imunitní odpovědi jsou protilátky tvořeny dvěma typy bílých krvinek (B-lymfocyty a plasmatickými buňkami). Imunoglobuliny najdeme u člověka v krevním séru, tělních tekutinách a také na povrchu B-lymfocytů.

Podle stavby dělíme protilátky na třídy, v případě testu protilátek proti Borrelia burgdorferi s. l. nás zajímají jen protilátky IgM a IgG, ale dále existují i protilátky IgA, IgD a IgE.

IgG je nejvýznamnější třída protilátek. Tvoří ¾ všech protilátek v séru, jejich koncentrace je 10 g/l. Vytváří 4 podtřídy (IgG1–4), které se vzájemně liší svými vlastnostmi a časem, po který jsou aktivní. Je to také jediná třída protilátek schopná procházet placentou. Proto jsou u novorozenců stejné hladiny jako u dospělých. Poločas rozpadu IgG protilátek je dlouhý, je možné je v krevním séru stanovit i dlouho po nákaze.

Protilátky třídy IgM tvoří 10 % všech protilátek v séru, přičemž jejich koncentrace je 1–1,5 g/l. Monomer IgM je integrální součástí membrány B-lymfocytů. IgM mají krátký poločas a na rozdíl od IgG přetrvávají v plasmě jen krátce po zlikvidování antigenu.

Omezení testu

 • Metody detekce protilátek neposkytují definitivní výsledky pro určení nebo vyloučení diagnózy lymeské boreliózy – je potřeba výsledek konzultovat s lékařem v souvislosti s anamnézou, klinickými symptomy a dalšími laboratorními nálezy.
 • Negativní výsledek nevylučuje možnost infekce B. burgdorferi, tj. ve vzorku nebyly detekovatelné protilátky proti B. burgdorferi. Pokud symptomy ukazují na nákazu lymeskou boreliózou, je potřeba analýzu zopakovat za 4 až 6 týdnů.
 • Záchytnost testu Elisa je zhruba 50%, to znamená že až polovině nakažených může vyjít jako negativní. Není-li proveden další přesnější test, nemoc může zůstat nerozpoznaná. Pokud anamnéza a klinické symptomy naznačují onemocnění lymeskou boreliózou, je potřeba použít v případě negativního výsledku ještě jinou metodu.
 • Pozitivní výsledek může vzniknout i zkříženou reakcí u pacientů se syfilidou, skvrnitou horečkou Skalistých hor, autoimunitními onemocněními, revmatodidní artritidou, systémovým akutním lupus erythematodes, cytomegalovirovou infekcí nebo infekcí Epstein-Barrové. V případě pozitivního výsledku je proto potřeba tyto nemoci vyloučit jinými testy.