Co je lymská borelióza - diagnostika, příznaky, léčba

Co je lymská borelióza - diagnostika, příznaky, léčba

21. 5. 2019 | Borélie a borélioza

Lymská borelióza je infekční onemocnění, jehož původcem je baktérie Borrelia burgdorferi, patřící mezi spirochéty. První případy tohoto onemocnění byly zaznamenány koncem 70. let v USA. V České republice je problematice lymské boreliózy věnována značná pozornost.

Detailně sledována a povinně hlášena je lymská borelióza již od roku 1986. Lymská borelióza je v současné době nejrozšířenější přírodně ohniskovou zoonózou u nás, proti které doposud neexistuje očkování. Ročně se lymskou boreliózou nakazí více než 3 000 lidí, což je až 6x více než lidí s klíšťovou meningoencefalitidou. Avšak ne každé klíště, obsahující patogenní borélie, je zdrojem onemocnění.

Je odhadováno, že až 10 % všech případů napadení klíštětem končí přenosem boreliózy, kdy jsou počítána i neinfekční klíšťata. Přitom až 40 % klíšťat může být pozitivních na borélii především v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí (v závislosti na ročním období a na počasí). Jak je patrné, tak jen část pozitivních klíšťat přenáší borélii na člověka. Záleží jednak na pozitivitě klíštěte, dále na době přisátí klíštěte a v neposlední řadě záleží také na kvalitě imunitního systému napadeného člověka.

Pozitivitu klíštěte lze velmi snadno stanovit vyšetřením klíštěte - kvantifikací DNA (určením množství borélií v klíštěti) pomocí speciálních metod s využitím speciálního laboratorního přístroje. Dobu přisátí klíštěte lze odhadnout na základě toho, kdy jste navštívili les, louku, park. Přisátí klíštěte přes noc je dostatečné na přenos borélie.

Diagnostika lymské boreliózy není snadná, jelikož příznaky některých forem boreliózy jsou velmi často zaměňovány s příznaky jiných nemocí. K nejčastějším diagnostickým problémům patří nadhodnocený výsledek sérologického vyšetření, otálení a další laboratorní testy, které nemusí vždy poskytnout spolehlivý výsledek. Často pak dochází i k opakované léčbě jedinců pouze na základě náhodně prokázaných antiboreliových protilátek. Je tudíž důležité komplexní posouzení laboratorních výsledků a klinických nálezů vyšetření. Pokud nemoc není odhalena včas, může zanechat vážné následky na nervové soustavě, srdci a také na pohybovém ústrojí.

Klíčovou prevencí včasného záchytu nákazy boréliemi je vyšetření klíštěte kvantifikační DNA metodou.