O laboratoři co test provádí

Laboratoře společnosti ELISABETH PHARMACON, které vyvíjejí a vyrábějí DNA diagnostické zdravotnické prostředky, vám nabízejí službu DNA detekce borélie, viru klíšťové encefalitidy a ehrlichie (anaplasmy) v klíšťatech plně v souladu s laboratorními diagnostickými postupy určenými pro humánní diagnostiku. Postupy analýz z klíšťat jsou certifikovány podle evropské normy ČSN EN ISO 9001.

Laboratoře ELISABETH PHARMACON jsou nestátním zdravotnickým zařízením se specializací na lékařskou mikrobiologii.

Pro analýzu borélií jsou používány originální soupravy EliGene Borrelia UNI na přístroji LightCycler Nano. Tyto soupravy jsou registrovány jako zdravotnické prostředky in vitro. Soupravy jsou vyráběny společností ELISABETH PHARMACON dle normy ČSN EN ISO 13485.

Přístrojové vybavení společnosti ELISABETH PHARMACON patří k nemodernějším jaké lze ve světě nalézt. Veškeré analýzy jsou prováděny na těchto moderních přístrojích:

  • DNA a RNA jsou z klíšťat izolovány plně automaticky pomocí robota Prepito od americké společnosti Perkin Elmer.
  • Část komplikované analýzy přítomnosti viru klíšťové encefalitidy je prováděna na přístroji Veriti od americké společnosti Life Technologies.
  • Kvantifikace borélie, anaplasmy (ehrlichie) i viru klíšťové encefalitidy je prováděna na přístroji LightCycler Nano od americké společnosti Roche.
  • V případě potřeby je možné analyzovat druh borélie pomocí sekvenační analýzy na přístroji, kterému se říká kapilární DNA sekvenátor.

prepito

Prepito - izolátor DNA

Veriti

Veriti

LightCycler 2.0

LightCycler 2.0 ROCHE

Kapilarni DNA sekvenátor

Kapilární DNA sekvenátor

Publikace k problematice

Bonczek O, Žákovská A, Vargová L, Šerý O. Identification of Borrelia burgdorferi genospecies isolated from Ixodes ricinus ticks in the South Moravian region of the Czech Republic. Ann Agric Environ Med. 2015;22(4):637-41. doi: 10.5604/12321966.1185766.

Žákovská, Alena - Čapková, Lucie - Šerý, Omar - Halouzka, Jiří - Dendis, Miloš. Isolation of Borrelia afzelii from overwintering Culex pipiens biotype molestus mosquitoes. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 13, 2, od s. 1-4, 2006.

Mejzlíková, Marie - Martiníková, Hana - Žákovská, Alena - Šerý, Omar. Detection of the positivity of Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus by PCR. Scripta medica, 77, 2, s. 95-124, 2004.

Žákovská, Alena - Jörková, Monika - Šerý, Omar - Dendis, Miloš. Spirochaetes in Culex (C.) pipiens s.l. larvae. Biologia, 59, 2004, s. 283-287, 2004.

Čapková, Lucie - Žákovská, Alena - Knoz, Jan - Dendis, Miloš - Šerý, Omar. Further findings of spirochaetal microorganism in mosquitoes and ticks in the Czech Republic. Biologia, 57, s. 213-220, 2002.

Žákovská, Alena - Čapková, Lucie - Holíková, Alena - Šerý, Omar. The presence of Borrelia burgdorferi in Culex (culex) pipiens larvae proved by the PCR Metod. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 2002, 28, s. 1-3, 2002.