Předpověď aktivity a infekčnosti klíšťat na borélie pro rok 2017

V roce 2017 se vyskytovalo nejvíce infekčních klíšťat v dubnu a květnu, kdy jejich podíl na všech testovaných klíšťat byl přes 30 %. V červnu 2017 došlo ke zlepšení situace. Jen v samotném červnu činila promořenost boréliemi 22 %, a přibližně tato hodnota se udržela až do konce září 2017.

Vyhodnocení promořenosti klíšťat boréliemi v České republice v letech 2008 - 2017

Níže uvedené výsledky jsme získali z testů klíšťat zasílaných našimi klienty a sbíranými studenty v rámci bakalářských a diplomových prací na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

graf-promorenost-klistat09-2017

Nejvíce pozitivních klíšťat jsme v uplynulých letech zaznamenali v Pardubickém, Plzeňském a Karlovarském kraji, kde bývá v průměru nakaženo více než 30 % klíšťat. Vysoká promořenost je v Jihočeském, Jihomoravském, Královohradeckém, Libereckém, Zlínském, Olomouckém, Středočeském, Moravskoslezském a Středočeském kraji. Nižší promořenost je v Kraji Vysočina (15 %). V Ústeckém kraji je promořenost klíšťat borélií pouze 9 %.