Předpověď aktivity a infekčnosti klíšťat na borélie pro rok 2017

V roce 2017 se vyskytovalo nejvíce infekčních klíšťat v dubnu a květnu, kdy jejich podíl na všech testovaných klíšťat byl přes 30 %. V červnu 2017 došlo ke zlepšení situace. Jen v samotném červnu činila promořenost boréliemi 22 %. K 30. 6. 2017 tak činila promořenost klíšťat boréliemi  (z první pololetí) 25,19%. Letošní infekčnost klíšťat je vyšší než v předešlých 8 letech a přispívá k tomu teplé a vlhké počasí, které vrcholilo v dubnu a květnu. V letošním roce je možné pozorovat i vyšší výskyt ehrlichií (anaplasmy), která je sice vždy na pětinové úrovni vůči výskytu borélií, ale přesto činí letos promořenost více než 5 %. O dalším vývoji infekčnosti klíšťat bude rozhodovat počasí.

Vyhodnocení promořenosti klíšťat boréliemi v České republice v letech 2008 - 2017

Níže uvedené výsledky jsme získali z testů klíšťat zasílaných našimi klienty a sbíranými studenty v rámci bakalářských a diplomových prací na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

graf-promorenost-klistat06-2017

Nejvíce pozitivních klíšťat jsme v uplynulých letech zaznamenali v Pardubickém, Plzeňském a Karlovarském kraji, kde bývá v průměru nakaženo více než 30 % klíšťat. Vysoká promořenost je v Jihočeském, Jihomoravském, Královohradeckém, Libereckém, Zlínském, Olomouckém, Středočeském, Moravskoslezském a Středočeském kraji. Nižší promořenost je v Kraji Vysočina (15 %). V Ústeckém kraji je promořenost klíšťat borélií pouze 9 %.